Styrelse

Folke Höjmar, styrelseledamot
Gerd Henricsson, styrelseledamot
Stig-Björn Rudolph, styrelseledamot
Tom Engström, styrelseledamot

Adjungerade
Olle Brink,  förbundsjurist
Anders Törnqvist,  förbundsjurist