Störningar i bostadsrätten

Störningar

 

Hur mycket måste jag tåla?

 

Som bostadsrättsinnehavare boende i ett flerfamiljshus är det korta svaret; väldigt mycket.

 

När man bor tätt tillsammans med andra måste man acceptera varandras olikheter och egenheter och det brukas ibland beskrivas som så att flerfamiljshus ska ses som ett tvärsnitt av alla olika typer av människor i vårt samhälle.

 

Det innebär att man som bostadsrättsinnehavare måste tåla att grannen festar nästan varje vecka, att sångerskan ovan tränar stämmor åtta timmar om dagen och att barnen slänger leksaker på parketten. Det kommer med boendet så att säga.

 

Följdfrågan i sammanhanget torde då bli; Måste jag acceptera vad som helst?

Svaret är nej. Du behöver inte tåla sådana saker som är skadliga för din psykiska eller fysiska hälsa. Men det kommer inte att beaktas om du är särskilt känslig för störningar utan det rör sig om en objektiv bedömning av vad som är skadligt. Dock kan även sådana störningar vara acceptabla. T.ex. måste en nattarbetare acceptera att bli väckt av lekande barn dagtid även om det långsiktigt kan komma att skada hens hälsa.

 

Även när det kommer till lukter måste man som bostadsrättsinnehavare acceptera visst obehag. En mild röklukt pga. att en granne röker inomhus har exempelvis inte, av domstol, ansetts vara en störning. Här kan dock föreningens ordningsregler föreskriva att inomhusrökning inte är acceptabelt och då behöver du inte tåla röklukten.

 

När det kommer till frågor om hot och annan brottslighet kan dock konstateras att man som bostadsrättsinnehavare ska kunna känna sig fredad i och kring sin bostad. Rättspraxis är här hård mot den störande parten och du behöver alltså inte tåla särskilt mycket vad gäller detta.

 

Vad ska jag då göra om jag anser mig utsatt för en störning?

 

I första hand bör du försöka samtala med den grannen som stör. Det tenderar att vara bra för föreningssämjan om man kan lösa det i tu man hand. Sannolikheten för att lyckas med att förhindra framtida störningar är också mycket större om man kan komma överens på detta sätt.

 

Lyckas inte samtalet med grannen, eller vill du inte ta den diskussionen, får du vända dig till styrelsen för att be dom lösa problemet. Vissa föreningar är också kopplade till en störningsjour som kan vara behjälpliga när du blir störd. Vid allvarliga problem, t.ex. våld, bör du alltid kontakta polisen.