Stämmobeslut om balkonger står över medlemmars invändning

ÖH 10799-14. En bostadsrättsförening yrkade på att domstolen skulle fastställa deras stämmobeslut om att renovera samt inglasa samtliga fastighetens balkonger. 4 av föreningens 154 medlemmar bestred yrkandet. Domstolen tog fasta på dels den överväldigande majoritet som röstat för beslutet, dels den ökade levnadsstandard som en inglasad balkong skulle ge samt att den renovering som behövdes inte kunde tillgodoses på annat sätt än att glasa in balkongerna. Ansökan om inglasningen bifölls.