Om oss

bild1
Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare är en ideell organisation som tillvaratar den enskilde bostadsrättshavarens intressen.

Syftet är att värna och utveckla bostadsrätten samt förstärka bostadsrättsinnehavarens position samt att verka för att bostadsrättsinnehavarens ställning uppmärksammas och förbättras och för att skapa bättre förutsättningar för att bo i bostadsrätt.

Den som idag har en bostadsrätt kan lätt hamna i ett ofördelaktigt läge gentemot t.ex. sin egen förening eller säljarens mäklare. Bostadsrättsföreningen kan hämta stöd och rådgivning genom medlemskap i SBC eller Fastighetsägarförening men de kan inte hjälpa den enskilde bostadsrättsinnehavaren vid en tvist med bostadsrättsföreningen. Därför föreligger starkt behov av en organisation till stöd för de enskilda bostadsrättsinnehavarna.

Organisationen ska verka för att:

  1. Stärka bostadsrättsinnehavarens självbestämmande  vid exempelvis uthyrning i andra hand eller ombyggnation i den egna lägenheten.
  2. Bostadsrättsinnehavare ska jämställas med andra boendeformer. Som exempel ska ett pantsättningsregister inrättas i likhet med fastighetsregistret, lika möjlighet till ränta vid belåning, skatteregleringar jämfört med villaägare.
  3. Bostadsrättsinnehavaren får hjälp med frågor i andra ärenden hos jurist, hantverkare, skatteexpert med rabatterade priser.
  4. Bostadsrättsinnehavaren erhåller medlemsförmåner i form av lägre pris på exempelvis vitvaror m.m.

Medlemskapet kostar 200 kr per år. Betalning sker på  PlusGiro 564805-0