Ombildning till bostadsrätt i Stockholms ytterstad

2019 beslutade Stockholms stad att ge boende i allmännyttiga bostäder i ytterstaden
möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Erbjudandet gällde för hyresgäster hos Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder i Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Sätra, Skärholmen, Bagarmossen och Västertorp. Sista dag för intresseanmälningar var den 31 december 2019.

I några av stadsdelarna har det inkommit fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut. Den 3 mars gav Stockholms stad besked om vilka fastigheter som i första hand nu har möjlighet att ombilda till bostadsrätt.

Hos Familjebostäder kommer fyra föreningar med totalt 211 lägenheter att erbjudas köp till att börja med. Det gäller:

Mätbandet 1, Fagersjö, 68 lägenheter

Mätpinnen 1, Fagersjö, 60 lägenheter

Utslagningen 1, Västertorp, 37 lägenheter

Slalomåkaren 1, Västertorp, 46 lägenheter


Hos Stockholmshem kommer sju föreningar med totalt 881 lägenheter att erbjudas köp till att börja med. Det gäller:

Bagarmossen, 70 lägenheter: Kanslisten 2

Rågsved, 327 lägenheter: Bäverdalen 1, Låshuset 1, Kammarlåset 1

Skärholmen, 293 lägenheter, Harholmen 3

Sätra, 101 lägenheter: Bysätra 1

Västertorp, 90 lägenheter: Glanskisen 1


Hos Svenska Bostäder kommer 11 föreningar med totalt 913 lägenheter att erbjudas köp till att börja med. Det gäller:

Säteritaket 2, Hässelby gård, 97 lägenheter

Tapetrabatten 2, Hässelby gård, 169 lägenheter

Tungstenen 5, Grimsta, 72 lägenheter

Neonet 1, Grimsta, 104 lägenheter

Silvret 2, Grimsta, 119 lägenheter

Uranet 1, Grimsta, 180 lägenheter

Bäverpälsen 2, Rågsved, 35 lägenheter

Bäverungen 3, Rågsved, 18 lägenheter

Bäverfällan 4, Rågsved, 47 lägenheter

Bäverfällan 6, Rågsved, 18 lägenheter

Näringsministern 1, Bagarmossen, 54 lägenheter


Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare kommer att fortsätta bevaka projektets genomförande.

Härnäst ska staden gå vidare med värderingen av ovanstående fastigheter. Därefter ska styrelsen i respektive hyresvärdsbolag godkänna att de nybildade bostadsrättsföreningarna ska få erbjudande om att köpa fastigheten.

Föreningarna har därefter 3 månader på sig, med möjlighet till förlängning med 3 månader, att acceptera förslaget.

Om en förening inte fullföljer ombildningen kommer erbjudandet istället lämnas till den föreningen som står näst på tur.

Det går att läsa mer om projektet och om ombildning i allmänhet på Stockholm stads webbplats.

Länk här: https://boende.stockholm/ombilda-till-bostadsratt/