Kontakt

bild2

Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare,
org nr 802452-2354

Postadress: Box 3134, 103 62 Stockholm

Telefon: 0762-50 55 07
Fax: 08-781 04 20

Hemsida: www.boriks.org
E-post: info@boriks.org