Ingen tillerkänd ersättning för avloppsproblem från föreningen

Högsta domstolen T 3606-14. Ett par som förvärvat en bostadsrätt i Åmål, med syfte att använda lägenheten som ett sommarboende, yrkade på att föreningen skulle betala för den automatiska regeringsanläggning som makarna låtit installeras. Installationen skedde på grund av de många stopp som orsakades i avloppen, med förhållandevis låg användning. Paret hade inte anmodat styrelsen att vidta ytterligare åtgärder innan de lät installera anläggningen, och fick således inte igenom sitt krav på ersättning om

50 000:-. Dock fick de en mindre ersättning om 4 000:-, vilket avsåg kostnaden för själva anläggningen. Den större kostnaden, arbetet, fick de inte någon ersättning för eftersom installationen och uppkopplingen med byggnadens rörsystem gjorts utan föreningens tillstånd.