Förening får flytta förråd från vind till källare mot medlems vilja

ÖH 11595-14. En bostadsrättsförening yrkade att Hyresnämnden skulle godkänna ett stämmobeslut om att flytta samtliga vindsförråd ner till källarplanet. Avsikten med flytten var att exploatera vinden och bygga vindsvåningar. Medlemmar i föreningen hade motsatt sig beslutet och menade att de nya förråden blev väsentligen mindre, och att de nya förråden endast skulle omfatta om 2 m². Domstolen konstaterar att byggstandarden är 1 m² förråd per rum i lägenheten. Vidare konstateras att de klagande medlemmarna alla har lägenheter om två rum eller mindre. Således fann domstolen att ändringarna inte kunde genomföras på annat sätt, och biföll ansökan. Svea Hovrätt stämde in i Hyresnämndens bedömning och avslog en bostadsrättsinnehavares överklagande.