Exempelstadgar

Boriks har tagit fram exempelstadgar för en bostadsrättsförening. Tanken med dessa stadgar är att bostadsrättsinnehavarnas intressen ska tas tillvara, och att man ska som medlem och bostadsrättsinnehavare inte bli begränsad mer än vad lagstiftningen kräver.
Vänligen kontakta boriks på info@boriks.org om ni har frågor om stadgarna eller vill använda dem i er förening.
BORIKS,Exempelstadgar_Page_1 BORIKS,Exempelstadgar_Page_2 BORIKS,Exempelstadgar_Page_3 BORIKS,Exempelstadgar_Page_4 BORIKS,Exempelstadgar_Page_5 BORIKS,Exempelstadgar_Page_6 BORIKS,Exempelstadgar_Page_7