Dom som påvisar bostadsrättshavarens rättigheter.

En dom som visserligen har några år på nacken men likväl är aktuell idag är T 3987-10, som handlar om hur och vad en bostadsrättshavare har för rättigheter vid ombyggnation av sin egen lägenhet.

Enligt domen, som överklagats utan framgång, har bostadsrättshavaren rätt till en rad mycket ingripande åtgärder, även i vissa fall om föreningen nekat tillstånd till arbetarna.

Läs domen här