I media

Boriks åter i fokus

Folke Höjmar, ordförande, har skrivit en text med anledning av all aktivitet som föreningen är engagerad i.   Vår riksorganisation har under de senaste åren arbetat bl.a. för att bli mer känd bland allmänheten. Detta har skett bl.a. genom att…

Remissyttrande över delbetänkande av hyresbostadsutredningen (SOU 2012:25)

Remissyttrande Till Regeringskansliet   Remissyttrande över delbetänkande av hyresbostadsutredningen (SOU 2012:25) Detta remissyttrande lämnas av Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare som är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att stärka och förbättra bostadsrättshavares ställning och rättigheter i samhället. På riksorganisationens…