Bostadsrättsinnehavare undgår skadestånd med anledning av ingrepp i bärande vägg.

Stockholms tingsrätt T 17750-13. Efter att en bostadsrättsförening nekat en medlem att ta upp ett valv i en bärande vägg i sin lägenhet, utförde medlemmen ingreppet ändå. Föreningen väckte talan mot medlemmen och yrkade att medlemmen skulle åläggas att återställa väggen till dess ursprungliga skick. Tingsrätten konstaterar att ett påtaglig skada är ett krav om medlemmen ska åläggas att återställa väggen. Vidare är det bostadsrättsföreningen som måste bevisa att påtaglig skada har inträffat. Bostadsrättsföreningen har visat på sprickor i fasaden, men tingsrätten anser inte att det är bevisat att sprickorna har uppkommit på grund av håltagningen i väggen. Tingsrätten menar istället att det är sannolikt att sprickorna inte beror på den ingreppet i den bärande väggen. Yrkandet ogillas således, och föreningen tvingas stå för medlemmens rättegångskostnader om 230 000:-.