Boriks åter i fokus

Folke Höjmar, ordförande, har skrivit en text med anledning av all aktivitet som föreningen är engagerad i.

 

Vår riksorganisation har under de senaste åren arbetat bl.a. för att bli mer känd bland allmänheten.

Detta har skett bl.a. genom att vår organisation varje år sedan 012 haft ett tält under almedalsveckan och där knutit många och betydelsefulla kontakter.

I våras har vi etablerat ett samarbete med ett stors studieförbund och en stor pensionärsorganisation där vi under hösten ska anordna kuser, seminarier och studiecirklar, för pensionärer. Kurserna kommer att belysa vad det innebär för den enskilde att vara bostadsrättsinnehavare och därmed medlem i en bostadsrättsföreningen.

Det är inte många gånger lätt för en person som bitt i andra boendeformer att plötsligt bli medlem i en bostadsrättsförening. Man vet inte vilka rättigheter ochg skyldigheter som medföljer ägandet. Vår förhoppning är att dessa kurser som kommer att påbörjas under hösten 2015 och våren 2016 i Stockholm kommer att bli så framgångsrika att de sprids till resten av landet.

Antalet bostadsrättsinnehavare ökar ju hela tiden och därmed också behovet av allt större kunskaper på området. Genom att ha dessa kurser kommer säkerligen också vårt medlemsantal att öka väsentligt. Därmed blir vi då givetvis alltmer inflytelserika i bostadsdebatten.

Boriks har också etablerat ett mycket fint samarbete med Boverket genom att vi deltar i deras referensgrupp. Däremot bekymrar det oss att Konsumentverket inte vill se den enskilde bostadsrättsinnehavaren som en konsument jämte föreningen, eftersom samme innehavare är medlem i föreningen.

Vår idogt opinionsbildning har dock burit frukt då den sittande regeringen har tillsatt en utredning för att stärka bostadsrättsinnehavarens konsumentskydd, dir. 2015:97 ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden”.

Våra lokalavdelningar utvecklas positivt och kommer på sikt att få allt större lokal betydelse eftersom bostadsrätterna som sagt ökar över hela landet och på så vis blir den lokala kontakten än mer viktig för våra medlemmar.

Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare, Boriks, har under senare tid också alltmer uppmärksammats i massmedia och det visar ännu en gång betydelsen av att det finns en slagkraftig riksorganisation då bl.a. SBC numer Bostadsrätterna enbart arbetar för styrelsen i föreningen. Styrelsen och den enskilde medlemmen i föreningen kan i vissa fall komma fram till olika uppfattningar och då måste det finnas en slagkraftig organisation för respektive part.

På hyresmarknaden finns ju som bekant Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Vi har också etablerat ett samarbete och god kontakt med Hyresgästföreningen eftersom de har många medlemmar som står i begrepp att eventuellt köpa bostadsrätt genom bl.a. att deras hur ombildas till en bostadsrättsförening.

Att köpa en bostadsrätt är för de flesta människor den största ekonomiska frågan, långt större än t.ex. ett bilköp. Ändå provkör många ett flertal bilmodeller innan de köper, men vid ett bostadsrättsköp kan man buda på stående fot utan eftertanke.

Jag hoppas till sist att du hör av dig med synpunkter och uppslag på vår verksamhet samt att vi hörs och ses framöver i olika sammanhang.

Med bästa hälsningar

Folke Höjmar

Ordförande