Avgörande skillnad i äkta kontra oäkta bostadsrättsföreningar

Förändringar i beskattningen av bostadsrättsinnehavare i oäkta bostadsrättsföreningar

 

Varför bör jag läsa det här?

 

Vid utgången av år 2015 försvinner lättnadsreglerna som har gjort det billigare att bo i en oäkta bostadsrättsförening. I och med detta så kommer en bostadsrätt i en oäkta förening att beskattas som en vanlig kapitalinvestering och du som har en sådan bostadsrätt kommer sannolikt bli tvungen att betala mer skatt.

 

Är jag medlem i en oäkta bostadsrättsförening?

 

En s.k. oäkta bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som har för mycket intäkter utöver de intäkter som kommer från föreningens tillhandahållande av bostäder till medlemmarna. Riktlinjen ligger på att om 40 % eller mer av din förenings intäkter kommer från lokalhyror, hyresrätter eller annan sidoverksamhet bor du i en oäkta förening.

 

Hur påverkar ändringarna mig?

 

Om du bor i en oäkta bostadsrättsförening beskattas du som om bostadsrätten var en kapitalplacering. Det innebär att din årsavgift bedöms i förhållande till vad det skulle kosta att hyra motsvarande lägenhet på orten. Skillnaden mellan de två beloppen är ditt förmånsvärde.
[Kostnad att hyra motsvarande lägenhet][1] – [Årsavgiften] = Förmånsvärde

 

Det förmånsvärdet beskattas som utdelning och du blir därför skatteskyldig på 30 % av beloppet. Tidigare har det funnits en lättnadsregel som minskat det beloppet men från och med 2016 måste du alltså betala 30 % av förmånsvärdet i skatt.

 

Vidare så påverkar ändringarna även skatten som du betalar när du säljer din bostadsrätt. Vinsten du gör vi försäljning beskattas som en vanlig kapitalvinst på 30 % av vinsten (i en äkta bostadsförening beskattas säljaren på 5/6 av vinsten). Tidigare så fick man använda det lättnadsbelopp man hade kvar för att reducera reavinstskatten men det kommer inte längre att vara möjligt.

 

Precis som tidigare finns inte möjlighet att få uppskov på reavinstskatt som är hänförlig till en andel i en oäkta bostadsrättsförening.

 

Slutsatser

 

Förändringarna medför att berörda bostadsrättsinnehavare inte längre kan nyttja lättnadsbeloppet, och det kommer att leda till såväl dyrare månadskostnader som en större reavinstskatt vid försäljning. Det är därför av största vikt för varje bostadsrättsinnehavare att undersöka hur detta kommer att påverka deras ekonomi framöver.

Eftersom det kan komma att röra sig om betydande belopp rekommenderar vi att du kontaktar din förening eller skaffar juridisk rådgivning för det fall att du är osäker.

 

 

 

Frågor och svar:

 

Räknas de avgifter som vi medlemmar betalar för parkeringsplats till den oäkta eller äkta delen?

 

  • Om föreningen äger parkeringsplatserna (t.ex. i ett garage) och hyr ut dom direkt till Er medlemmar så kan den inkomsten vara hänförbar till intäkter för tillhandahållande av bostäder. Om föreningen däremot använder ett särskilt parkeringsbolag som tar ut avgifterna kommer intäkterna räknas till den oäkta delen av föreningens inkomster. Naturligtvis givet att föreningen i förlängningen får in pengarna från parkeringsbolagets verksamhet.

[1] Har du själv ansvaret för det inre underhållet och reparationer ska du använda ett belopp som motsvarar 90 % av hyran.