Störningar i bostadsrätten

Störningar   Hur mycket måste jag tåla?   Som bostadsrättsinnehavare boende i ett flerfamiljshus är det korta svaret; väldigt mycket.   När man bor tätt tillsammans med andra måste man acceptera varandras olikheter och egenheter och det brukas ibland beskrivas…

Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden

Riksorganisationens idoga opinionsbildning har burit frukt då regeringen tillsatt en utredning för att stärka bostadsrättsinnehavarens konsumentskydd, dir. 2015:97 ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden”. I uppdraget ingår bl.a. • att ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, • om…