Almedalsveckan

Almedalsveckan började 1968 med att Olof Palme stod på ett lastbilsflak vid Kruttornet i Visby och förde ut sitt budskap.
Veckan har nu utvecklats till att bli Sveriges kanske största plats för opinionsbildning med mer än 1 000 journalister,  över 3 000 evenemang och fler än 35 000 besökare. För många opinionsbildare, politiker, lobbyister, föreningsmänniskor m.fl. är den här veckan ett måste.

Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare, Boriks,  har också varit med på Almedalsveckan flera år i rad och fått många kontakter och kunnat föra ut information om vår organisation.

Kännedom om Boriks är idag stor bland journalister, partiföreträdare, lobbyister och aktörer på bostadsmarknaden. Föreningen hjälper många människor att förstå skillnaden mellan att sitta i en styrelse i en bostadsrättsförening och att vara enskild medlem. Det är framför allt för den enskilde bostadsrättsinnehavaren som vi ska finnas till och kunna ge hjälp,

Om man jämför oss med Hyresgästföreningen på hyresmarknaden, där Fastighetsägarna finns som motpart, inser man att vår organisation behövs både för att hjälpa till i enskilda fall men också för att påverka bostadsrättpolitiken i stort. På seminarierna om bostadsfrågor under Almedalsveckorna har jag också kunnat presentera vår verksamhet för stora grupper.

Under kommande Almedalsveckor ska vi fortsätta att delta i seminarier om bostadsfrågor och föra ut ytterligare kunskap om vår organisation.

Folke Höjmar
Ordförande i Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare

Screen Shot 2015-11-03 at 20.57.38